Kaftan's & Takchita's » retourneren

Retourkosten betaalt u zelf. bij retourneren krijgt u bij tkdressmode een tegoedbon.

Tkdressmode geeft geen geld terug, wij geven bij bestellingen retourneren binnen 14 dagen een tegoedbon. Feestjurken en handgemaakte jurken mogen niet retour, tenzij wij onze afspraken niet na zijn gekomen. inruilen omdat de maat niet goed is geen valt over is geen probleem. Of inruilen nadat u dat aangeeft binnen 24 uur na ontvangst is ook geen probleem. Wij controleren met speciale meetapparatuur of de jurken zijn gedragen. Wij kunnen precies meten of iets is gepast of echt gedragen bij een gelegenheid.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

zwaluwsingel 108,2531TL Den Haag.     

Klik op de button hieronder om het formulier herroeping te downloaden.                                                                                                                   vul deze formulier in en stuur het met het product terug naar TK adresmode.

vergeet niet takchita's of kaftans die op bestelling worden gemaakt mogen niet terug geretourneerd worden.Ook de takchita's of kaftans die op deze site worden gekocht mogen niet terug geretourneerd worden. Je krijgt dus je aankoopsom niet terug voor deze 2 producten. Dit heeft te maken met Hygiene, met schade, en met een te hoge risico factor voor misbruik maken van het product. Het gaat immers om een parel van een product die zorgvuldig behandeld dient te worden. Er zijn heel erg soms uitzondering gevallen. Daar hebben wij intern onze richtlijnen voor. Mocht dit voorkomen dan zullen wij het product takchita & kaftan inruilen tegen een tegoedbon. voor de rest vallen de rest van onze producten onder artikel 6.herroepingsrecht.